مشخصات سهامداران


نام : رضا زرین فر
سمت در شرکت : مدیرعامل
رشته و مقطع تحصیلی : اکتشاف معدن / کارشناسی ارشد
درصد سهام : ۲۰ سهم
سابقه : ٢٥ سال (۵ سال به عنوان کارشناس اکتشاف طرح طلا - سازمان زمین شناسی، ۴ سال شرکت ریوتینتو، ١٦ سال شرکت شرکت پارسی کان کاو).


نام : احمد کاظمی مهرنیا
سمت در شرکت : رییس هیئت مدیره
رشته و مقطع تحصیلی : زمین شناسی اقتصادی/ دکتری
درصد سهام : ۲۰ سهم
سابقه : ٢٥ سال (۳ سال به عنوان کارشناسی گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی،۱ سال شرکت زرکن، ۴ سال شرکت ریوتینتو، ١٦ سال شرکت پارسی کان کاو)


نام : اسماعیل حیدری
سمت در شرکت : نایب رییس هئیت مدیره
رشته و مقطع تحصیلی : زمین شناسی اقتصادی/ کارشناسی ارشد
درصد سهام : ۲۰ سهم
سابقه : ٣١ سال (۱۰ سال سازمان زمین شناسی- ۵ سال شرکت ریوتینتو- ١٦ سال شرکت پارسی کان کاو)


نام : لیلا مظفری نهاوندی
سمت در شرکت : عضو هیئت مدیره
رشته و مقطع تحصیلی : صنایع / کارشناسی
درصد سهام : ۲۰ سهم
سابقه : ١٦ سال


نام : راضیه تقوی
سمت در شرکت : عضو هئیت مدیره
رشته و مقطع تحصیلی : کارشناس زبان انگلیسی
درصد سهام : ۲۰ سهم
سابقه : ١٦ سال شرکت پارسی کان کاو
  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   ٢٦٤٠٥٩٠٠ و ٢٦٤٠٥٩٠١ و ٢٦٤١٣٨٠٨ -۰۲۱
  •   ٢٦٤١٣٨٣٢ -۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com