مشخصات پروژه

         
موضوع قرارداد : انجام بررسی های اقتصادی بر روی عناصر همراه موجود در ذخایر فسفاته و GIS و ارزیابی آنها
فاز مطالعاتی : شناسایی پی جویی   پیشرفت فیزیکی :  100%
تاریخ شروع : پنجشنبه ۱ آذر ۱۳۸۶   تاریخ خاتمه : چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۷
کار فرما : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور   مقام مطلع کارفرما: مدیریت ژئومتیکس (مهندس فتوتی)
تلفن : 64592214   فکس : 66070526
         

جزئیات پروژه

مطالعه افق های رسوبی فسفات دار ایران به منظور ارزیابی پتانسیل های احتمالی عناصر نادر خاکی و عنصر اورانیوم در گام نخست منجر به نمونه برداری از اندیس های فسفات دار رسوبی ایران گردید تا بتواند زمینه اولیه را برای شناخت هر چه بیشتر میزان تمرکز این عناصر در افق های فسفاته ایجاد نماید. با توجه به اینکه تمرکز این عناصر در افق های فسفاته در دنیا همراه با تمرکز خود عنصر فسفر می باشد. لذا بجای نمونه برداری پراکنده در کلیه پهنه های افق های فسفات دار، در گام نخست تمرکز بر روی اندیس های فسفات دار، بنظر تصمیمی درست میباشد. استحصال آسان عناصر همراه (به ویژه اورانیوم ) در کانسارهای فسفات و عیار حد پایین اقتصادی شدن آنها میتواند منجر به اقتصادی شدن خود کانسار فسفات در ایران نیز گردد.از اینرو تعداد بیش از 50 اندیس و کانسار از 170 اندیس شناخته شده فسفات از زمانهای مختلف و محیطهای رسوبی پراکنده در ایران انتخاب گردید تا نتایج ان بتواند معیار مناسبی را برای این ارزیابی ایجاد نماید.

نمونه برداری طبق پروفیلهایی عمود بر افق های فسفاته به تعداد متوسط 10 نمونه به ازای هر اندیس طوری طراحی گردید که چند نمونه از واحدهای مجاور و در برگیرنده افق فسفاته نیز نمونه برداری گردید. در این گزارش نتایج تعداد 54 اندیس و کانسار بوسیله 520 نمونه برداشت شده مورد ارزیابی قرار گرفته است و سعی گردیده مشخصات هر اندیس با توجه به مشخصات زمین شناسی ، میزان ذخیره و سیمای ژئوشیمیایی بر اساس مطالعات قبلی و مطالعات حاضر خلاصه وار معرفی گردد و در یک رتبه بندی بهترین اندیس ها معرفی شود.

اندیس های زرند کرمان متعلق به زمان اردویسین ، اندیس سید کندی _ آق کندی مربوط به سازند سلطانیه در جنوب زنجان متعلق به پرکامبرین و همچنین اندیس خور متعلق به زمان پالئوژن در شمال شرقی بوشهر از نتایج بهتری در این فاز از مطالعات برخوردار بوده است ، از اینرو با حذف مناطق عمده ای از جمله فسفاتهای البرز متعلق به دونین و همچنین فسفاتهای رسوبی متعلق به حوضه فارس و خوزستان در قاعده سازند گورپی و فسفریت های کرتاسه بالایی ، تنها فسفاتها متعلق به کامبرین زیرین ، اردویسین و پالئوژن که به ترتیب شامل اندیس های 1- سید کندی- آق کندی، 2- زرند کرمان و 3- خور میباشد دارای اهمیت میباشد لذا نمونه برداری متراکم تری در این اندیس ها و واحد های در برگیرنده آنها توصیه و پیشنهاد گردید.


 

  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   ٢٦٤٠٥٩٠٠ و ٢٦٤٠٥٩٠١ و ٢٦٤١٣٨٠٨ -۰۲۱
  •   ٢٦٤١٣٨٣٢ -۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com