مشخصات پروژه

         
موضوع قرارداد : بررسی های اکتشافی و GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی در محور فیروزکوه – طالقان- 1386
فاز مطالعاتی : شناسایی پی جویی   پیشرفت فیزیکی :  100%
تاریخ شروع : شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۸۶   تاریخ خاتمه : سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶
کار فرما : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور   مقام مطلع کارفرما: مدیریت ژئومتیکس (مهندس فتوتی)
تلفن : 64592214   فکس : 66070526
         

جزئیات پروژه


 

اهداف اكتشافي  پروژه شناسايي پتانسيل هاي جديد كانسارهاي طلاي تيپ اپي‌ترمال در محدوده زون فيروزكوه- قزوين با استفاده از شناسايي پتانسيل ها، انديس ها وكانسارهاي شناخته شده قبلي است . از اينرو توزيع وگسترش آنها ، ارتباط با سنگ در برگيرنده ، دگرساني سنگ ديواره منشأ و ژنز وبطور كلي خصوصيات عمومي آنها كه بوسيله روشهاي مدلسازي وتلفيق بيشترين ارتباط را با واحدهاي زمين شناسي ساختارها، توده هاي نفوذي، كنتاكت ها و.... را دارند شناسايي شده وديگر مناطقي كه براساس اين مدلهاي مفهومي احتمال كاني طلاي تيپ اپي‌ترمال را داشته است شناسايي مي گردد. بدينوسيله كليه انديس ها وكانسارهاي شناخته شده قبلي بعد از جمع آوري اطلاعاتشان بصورت لايه هاي گرافيكي و وكتوري در ‌آمده تا ارتباط بهتري با ديگرلايه هاي اطلاعاتي برقرار نمايد اين انديس ها وكانسارها در مطالعات صحرايي يكبار ديگر مورد بازديد قرار گرفته تا انطباق آنها با معيارهاي شناخته شده جهاني مورد مقايسه وشناسايي قرارگيرد در نهايت فاكتورهاي كنترل كننده اي كه بعنوان معيارهاي اكتشافي شناخته مي شود در مدلسازي و تعيين نقاط هدف به منظور كنترل كاني سازي طلا مورد استفاده قرار مي گيرد.

از اينرو موارد ذيل به منظور شناسايي بهتر ذخاير اپي‌ترمال در اين پروژه انجام گرفته است.

الف) جمع آوري كليه اطلاعات قبلي مورد نياز اكتشاف از پتانسيل ها وكانسارها

ب) شناسايي ، مقايسه وانتخاب بهينه مدلهاي مفهومي براي كاني سازي طلاي اپي‌ترمال منطقه

ج) شناسايي واحدهاي احتمالي در برگيرنده كاني سازي

د) شناسايي ارتباط بين انواع كانسارهاي اپي‌ترمال شناخته شده در  منطقه با توده هاي نفوذي همراهشان

ه) شناسايي ارتباط كانسارها يا  پتانسيل‌هاي اپي‌ترمال منطقه با هاله هاي ژئوشيميايي اطراف

ي) تعيين الگوهاي دگرساني با استفاده از بررسي داده هاي دورسنجي ماهواره لندست  داده‌هاي( ETM)

و) بررسي وجود ارتباط كاني سازي هاي اپي‌ترمال  با اطلاعات ژئوفيزيك هوايي

  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   ٢٦٤٠٥٩٠٠ و ٢٦٤٠٥٩٠١ و ٢٦٤١٣٨٠٨ -۰۲۱
  •   ٢٦٤١٣٨٣٢ -۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com