مشخصات پروژه

         
موضوع قرارداد : مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی و تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی پایه طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری(شامل استان های کرمان و سیستان و بلوچستان -1386
فاز مطالعاتی : 1:250.000   پیشرفت فیزیکی :  100%
تاریخ شروع : دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۶   تاریخ خاتمه : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۷
کار فرما : مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   مقام مطلع کارفرما: مهندس قهاری
تلفن : 88790124   فکس :
         

جزئیات پروژه

محدوده طرح مطالعات منطقه اي ساحلی جنوب ايران شامل دو استان بوشهر و هرمزگان مي­باشد که داراي محدوده اي به وسعت2/93722 کیلومتر مربعمي باشد. در جدول 1-1 ليست نقشه ها به همراه شماره مرجع نقشه هاي توپوگرافي پایه 1:250000 آورده شده است و شکل شماره
1-1 نيز نقشه چهارگوش ها و شماره مرجع آنها را نشان مي دهد.

لازم به یادآوری است که در چهارگوش هايي که بخش کوچکي از آن در محدوده مورد مطالعه قرار دارند، بررسي ها همراه با نقشه هاي مجاور انجام گرفت.

منطقه طرح کالبدی ساحلی جنوب ازنظر زمین­شناسی شامل بخشی از پهنه ساختاری زاگرس، زون ساختاری سنندج سیرجان و پهنه مکران می­باشد. بخش اعظم منطقه مورد مطالعه توسط رسوبات سازندهای زمین­شناسی مختلف پوشیده شده است و بخش اندکی نیز توسط توده­های نفوذی و آتشفشانی و مجموعه­های دگرگونی اشغال گردیده است. رسوبات ناپیوسته و خاک­ها نیز بخش مهمی از  منطقه مورد مطالعه را پوشانیده­اند. سیماهای مهم زمین­شناسی این منطقه شامل تاقدیس­ها و ناودیس­های زاگرس، گنبدهای نمکی و گسل اصلی زاگرس می­باشد که وجه تمایز این منطقه از نقاط مرکزی، شمال و خاور ایران می­باشد.


 

  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   ٢٦٤٠٥٩٠٠ و ٢٦٤٠٥٩٠١ و ٢٦٤١٣٨٠٨ -۰۲۱
  •   ٢٦٤١٣٨٣٢ -۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com