لیست پروژه های انجام یافته

موضوع قرارداد
بررسی های اکتشافی GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی آهن و تنگستن در اسکارنهای استان کردستان 1386 اطلاعات بیشتر
اکتشاف کانسارهای تبخیری، GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) در محور ماه نشان – قره آغاج-1386 اطلاعات بیشتر
بررسی های اکتشافی و GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی در محور فیروزکوه – طالقان- 1386 اطلاعات بیشتر
انجام بررسی های اقتصادی بر روی عناصر همراه موجود در ذخایر فسفاته و GIS و ارزیابی آنها اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000 محدوده نصرند و ارزیابی رگه هیدروترمالی مس – طلا (ارائه اطلاعات به صورت GIS اطلاعات بیشتر
اکتشاف عمومی طلا در پلاسر زرمهرتربت حیدریه -1387 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:5000 محدوده اکتشافی مس پورفیری چاه زاغو -1386 اطلاعات بیشتر
شناسایی کانسارهای مس پورفیری و اپی ترمال مس و طلا در محور خوسف – بصیران در جنوب خراسان -1387 اطلاعات بیشتر
مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی - اثر توپو گرافی و تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی پایه طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب (استان های بوشهر و هرمزگان) -1386 اطلاعات بیشتر
مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی و تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی پایه طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری(شامل استان های کرمان و سیستان و بلوچستان -1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:5000 کانی سازی مس پورفیری محدوده اکتشافی قاهان به شماره پروانه 172410/126 صنایع و معادن استان قم- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعات ژئوشیمیایی (نمونه برداری خاک، آبراهه، محیط سنگی) کانی سازی مس پورفیری محدوده اکتشافی قاهان به شماره پروانه 126/172410 صنایع و معادن استان قم-1387 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری سرنو، کوه پنج، حراران، باغ خشک، کدر، پی نگین، پرکام، زمین حسین- کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه لایه زمين شناسي اقتصادي به مقیاس 1:25000 منطقه تفرش در دو برگه 6059-III-NW و 5959-II-NE اطلاعات بیشتر
تهیه لایه زمين شناسي به مقیاس 1:25000 منطقه تفرش در دو برگه 6059-III-NW و 5959-II-NE اطلاعات بیشتر
اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در ورقه های 1:50.000 گنگ و حامدین (کرمان)- 1387 اطلاعات بیشتر
اکتشاف عمومی سرب و روی در کانسار دره بید- 1387 اطلاعات بیشتر
اکتشافات ژئوشیمیایی BLEG در برگه های نائین، اردکان، آباده- 1387 اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشاف معدن مس چاه موسی- 1388 اطلاعات بیشتر
اکتشافات ژئوشیمیایی BLEG در برگه های ماهنشان، تکاب،مهاباد، چاپان و نقده- 1389 اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در محدوده مس پورفیری قاهان- 1388 اطلاعات بیشتر
شناسایی ذخایر پورفیری و اپی ترمال در منطقه کوه دم یزد- 1388 اطلاعات بیشتر
شناسایی ذخایر پورفیری و اپی ترمال در منطقه آوج سلفچگان- 1387 اطلاعات بیشتر
شناسایی محدوده های امید بخش حاصل از تلفیق و فعالیتهای دورسنجی شرکت ژاپنیNED اطلاعات بیشتر
تلفیق داده های زمین شناسی و دور سنجی به منظور اکتشاف عناصر فلزی در استان مرکزی- 1389 اطلاعات بیشتر
تلفیق داده های زمین شناسی و دور سنجی به منظور اکتشاف عناصر فلزی در استان مرکزی با استفاده از داده های استر- 1390 اطلاعات بیشتر
تهیه آرشیو اطلاعاتی و تلفیق داده های زمین شناسی، معدنی و داده های ماهواره ای جهت رسیدن به کلیدهای اکتشافی کانسار های فلزی-1390 اطلاعات بیشتر
بررسی های عمومی، تفصیلی و تکمیلی در محدوده معدنی مس عباس آباد- 1389 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:5000 در منطقه بیانلو- 1390 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:5000 در منطقه فتح آباد- 1390 اطلاعات بیشتر
بررسی های عمومی، تفصیلی و تکمیلی در محدوده معدنی طلای اخترچی- 1390 اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره ای در انجام مطالعات اکتشافی در محدوده معدنی مس نسیم(چشمه گز)- 1391 اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشاف در محدوده معدنی باریت ، مس و سرب زنوغان- طبس- 1391 اطلاعات بیشتر
تکمیل اطلاعات اکتشافی سطحی به منظور تلفیق و جمع بندی امید بخشی کانسار در محدوده اکتشافی مس قاهان- 1391 اطلاعات بیشتر
ارزیابی اطلاعات پیشین معدن قلعه زری- 1391 اطلاعات بیشتر
تهیه اطلس جامع پهنه بندی پتانسیل منابع ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی- 1392 اطلاعات بیشتر
نمونه برداری، لاگینگ حفاری، نظارت مستقیم در محدوده کانسار مسگران- 1393 اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشاف و پی‌جویی جهت تهیه نقشه‌های پتانسیل‌یابی طلا در محدوده کانسار مسگران- 1393 اطلاعات بیشتر
انجام مطالعات اکتشافی در محدوده اکتشافی مس نسیم2- 1393 اطلاعات بیشتر
ارزیابی اقتصادی محدوده اکتشافی مس- طلای پورفیری شادان در استان خراسان جنوبی- 1392 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین‌شناسی- معدنی 1:5000 در منطقه فتح آباد- 1391 اطلاعات بیشتر
خدمات مهندسی اکتشاف در دو مرحله مقدماتی و تفصیلی در کانسار مس قره تپه ماکو- 1392 اطلاعات بیشتر
اجرای عملیات اکتشافی در محدوده معادن قدیمی مس زنگانلو- 1393 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین¬شناسی- معدنی 1:5000 در محدوده اکتشافی آهن آذرافشار- 1394 اطلاعات بیشتر
اکتشاف تفصیلی آهن علیشار- 1393 اطلاعات بیشتر
اکتشاف تفصیلی محدوده مس- طلای ورامه- 1393 اطلاعات بیشتر
اکتشاف مقدماتی در محدوده مس خونسرخ- 1393 اطلاعات بیشتر
پروژه شناسایی مناطق مستعد معدنی با کمک دورسنجی در شهرستان ایرانشهر (بزمان) اطلاعات بیشتر
ارزیابی محدوده اکتشافی مس کوه زیره اطلاعات بیشتر
مطالعات فنی اقتصادی و طراحی و نظارت بر عملیات استخراج معدنی محدوده مس زنگالو - از مهر ماه سال 1394 اطلاعات بیشتر
اکشافات عمومی و تفصیلی در معدن مس چشمه هادی- از اردیبهشت ماه سال 1394 اطلاعات بیشتر
نظارت بر اکتشاف تفصیلی طلا در محدوده سیاه جنگل واقع در استان سیستان و بلوچستان- از فروردین ماه 1394 اطلاعات بیشتر
اکتشاف مقدماتی موتد معدنی محدوده های ناطور و گردنه صلوات استان اردبیل- از شهریور ماه سال 1394 اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی تکمیلی در محدوده معدنی گزستان- شیطور و تکمیل مدل بلوکی اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی پتانسیل مس در محدوده اکتشافی مسلم آباد اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی فاز پی جویی در منطقه اکتشافی زرین اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی فاز پی جویی در منطقه اکتشافی زمان آباد اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی 1:1000 و حفاری مغزه گیری در محدوده اکتشافی آهن آذرافشار اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره‌ای و انجام اکتشافات تفضیلی معدن آسیادیو اطلاعات بیشتر
نظارت بر عملیات حفاری در محدوده طلای ساری گونی(داشکسن) اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشاف پلی متال در محدوده گردنه صلوات استان اردبیل اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشافی در محدوده های ناطور و قطورسوئی استان اردبیل اطلاعات بیشتر
انجام مطالعات اکتشافی در محدوده مس 41 در استان کرمان اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشافی در محدوده های چشمه چیل و زرمهر واقع در استان خراسان جنوبی اطلاعات بیشتر
اکتشاف طلا در پهنه سنندج- سیرجان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه های 1:1000 زمین شناسی عباس آباد اطلاعات بیشتر
انجام عملات اکتشافی فاز پیجویی در منطقه اکتشافی مزرعه اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی فاز پیجویی در منطقه اکتشافی بینق اطلاعات بیشتر
مطالعات پیجویی اولیه در محدوده های جنوب شرقی کالکافی- چاه پلنگ جنوبی- عروسان و نگین بلوک ایران مرکزی اطلاعات بیشتر
رقومی سازی و GIS نمودن 141 نقشه زمین شناسی 1:1000 در زون های 38 و 41 اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشافی در محدوده کانسار منگنز سورگاه اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مشاوره اکتشاف عمومی و نیمه تفصیلی در محدوده اکتشافی مس داراب اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشاف در محدوده مس جنوب آبگاره در استان سمنان اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشافی در محدوده شریفکندی برای اکتشاف آهن و طلا اطلاعات بیشتر
خدمات تهیه نقشه تپوگرافی با استفاده از پهباد تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000 در محدوده مسجد داغی اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدن مس انجرد با مقیاس 1:2000 اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشافی در محدوده شریفکندی برای اکتشاف آهن و طلا اطلاعات بیشتر
خدمات اکتشاف حین استخراج در مجموعه معادن مس نسیم- بردسکن اطلاعات بیشتر
اکتشافات عمومی مواد معدنی فلزی در محدوده گردنه صلوات استان اردبیل اطلاعات بیشتر
مطالعات اکتشاف محله پیجویی تکمیلی و اکتشاف عمومی محدوده شریفکندی استان کردستان اطلاعات بیشتر
عملیات فاز اکتشاف مقدماتی محدوده های مزرعه 1 و 2 و 3 عناصر پرتوزا اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی فاز مقدماتی در مناطق امیدبخش بینق عناصر پرتوزا اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشافی فاز مقدماتی در مناطق امیدبخش توت عناصر پرتوزا اطلاعات بیشتر
نظارت بر مطالعات پیجویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی پهنه لوت اطلاعات بیشتر
نظارت بر مطالعات پیجویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی پهنه لوت اطلاعات بیشتر
  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   ٢٦٤٠٥٩٠٠ و ٢٦٤٠٥٩٠١ و ٢٦٤١٣٨٠٨ -۰۲۱
  •   ٢٦٤١٣٨٣٢ -۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com