اکتشاف در فاز عمومی

اجرای عملیات اکتشافی در مناطق هدف در مقیاس 1:5000 شامل تهیه نقشه زمین­ شناسی- معدنی، حفر و نمونه­ برداری از ترانشه و چاهک، مطالعات لیتوژئوشیمیایی، مطالعات ژئوفیزیکی با معرفی نقاط حفاری، حفر گمانه­ های مغزه­ گیری (محدود)، تعیین ذخیره ­تقریبی، انجام تست پایلوت، مطالعات پیش امکان سنجی، تلفیق کلیه ­ داده ­ها و معرفی مناطق هدف دارای پتانسیل ادامه فعالیت اکتشافی.

 -تهیه نقشه زمین ­شناسی- معدنی 1:5000 (بیش از 300 کیلومتر مربع):

محدوده اکتشافی مس پورفیری چاه زاغو- کرمان

محدوده اکتشافی مس پورفیری قاهان

محدوده­ های مس پورفیری سرنو، کوه پنج، حراران، باغ خشک، کدر، پی نگین، پرکام، زمین حسین (کمربند کرمان)

معدن مس چاه موسی

کانسار مس- طلای بیانلو- بوئین زهرا

کانسار طلای اخترچی-کوه کلنگ(خمین)

محدوده های مس نسیم 1 و 2 - بردسکن (چشمه گز)

محدوده معدنی باریت، مس و سرب زنوغان- طبس

محدوده معدن مس فتح آباد- رشتخوار

معادن قدیمی مس زنگانلو، دهنه سیاه و چشمه زلزله- بردسکن

کانسار اسکارنی آهن قهرود

کانسار آهن پلاسری خاف

کانسار مس رگه­ ای ارزنه- تربت حیدریه

کانسار مس رگه­ ای زرندیه- ساوه

کانسار آهن- طلای اسکارنی شریف کندی-حسن­ آباد یاسوکند

کانسار آهن آسن قلعه گاه موچش- کردستان

کانسار آهن- طلای محدوده کربلائیان- خراسان جنوبی

کانسار مس- طلای ورامه- ساوه

کانسار مس- طلای علیشار- ساوه

کانسار مس خونسرخ راین-کرمان

 -حفر و نمونه ­برداری از ترانشه ­های اکتشافی (بیش از 12.000 متر مکعب):

کانسار سرب، روی و طلای  دره بید- استان اصفهان

کانسار مس- طلای بیانلو- بوئین زهرا

کانسار طلای اخترچی-کوه کلنگ(خمین)

کانسار مس رگه­ای ارزنه- تربت حیدریه

محدوده معدن مس چاه موسی

محدوده معدن مس فتح آباد- رشتخوار

معادن قدیمی مس زنگانلو، دهنه سیاه و چشمه زلزله- بردسکن

محدوده معدنی باریت، مس و سرب زنوغان- طبس

  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش شرقی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   ٢٦٤٠٥٩٠٠ و ٢٦٤٠٥٩٠١ و ٢٦٤١٣٨٠٨ -۰۲۱
  •   ٢٦٤١٣٨٣٢ -۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com